Υγεία

Δημιουργώντας έναν «κουμπαρά», που δεν θα τον πειράζει κανείς, παρά μόνο αν προκύψει κάτι επείγον, έχετε ένα ισχυρό «μαξιλάρι» για να αντιμετωπίσετε τις νέες προκλήσεις, με αξιοπρέπεια.