Έρευνα της Metlife για τις επιχειρήσεις.

Updated: Mar 12, 2020
 

"Το 96% των ερωτηθέντων εργοδοτών θεωρεί σημαντικό ή πολύ σημαντικό να προσφέρει πρόσθετες παροχές ομαδικής ασφάλισης στους εργαζομένους του για να καθησυχάσει την ανησυχία τους και να τους διατηρήσει ικανοποιημένους από την εργασία τους και κατά συνέπεια αφοσιωμένους και παραγωγικούς"Η έρευνα Employee Benefits Trends Study (EBTS), είναι μία έρευνα που διεξάγεται σε παγκόσμιο επίπεδο και προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για τις Παροχές Ομαδικής Ασφάλισης κατευθείαν από εργαζόμενους και εργοδότες.


Η Metlife με 55 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα και 150 χρόνια στον κόσμο, είναι η Νo1 επιλογή στην ομαδική ασφάλιση ζωής, υγείας και σύνταξης. Στην Ελλάδα 1 στις 3 επιχειρήσεις, που παρέχει στους εργαζομένους ομαδική ασφάλιση, επιλέγει την Metlife.

Η EBTS έτρεξε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 2016, από ανεξάρτητη Εταιρεία Ερευνών, και σκοπός της ήταν να αποτυπώσει τις τρέχουσες πρακτικές και τάσεις στις Παροχές Ομαδικής Ασφάλισης.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα μέσω προσωπικών συνεντεύξεων, σε 4 πόλεις (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βόλο & Ηράκλειο). Σε αυτήν συμμετείχαν 151 εταιρείες του ιδιωτικού τομέα, ελληνικές και πολυεθνικές, που είχαν ενεργό πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης καθώς και 302 εργαζόμενοι των εταιρειών αυτών.


Highligts της έρευνας


  1. Το 96% των ερωτηθέντων εργοδοτών θεωρεί σημαντικό ή πολύ σημαντικό να προσφέρει πρόσθετες παροχές ομαδικής ασφάλισης στους εργαζομένους του για να καθησυχάσει την ανησυχία τους και να τους διατηρήσει ικανοποιημένους από την εργασία τους και κατά συνέπεια αφοσιωμένους και παραγωγικούς.

  2. Το 57% των εργαζομένων, που σκέφτονται να αλλάξουν εργοδότη τους επόμενους 12 μήνες, δηλώνει ότι η ενίσχυση των ασφαλιστικών παροχών σε πλήθος και σε κεφάλαια κάλυψης, είναι ικανός παράγοντας που θα τους οδηγήσει στην απόφαση να παραμείνουν στον σημερινό εργοδότη τους.

  3. Το 96% των εργαζομένων ανησυχεί σοβαρά για την κατάρρευση των ασφαλιστικών ταμείων, με το 50% αυτών να φοβάται ότι η κατάσταση θα χειροτερέψει

  4. Το 36% των Ελλήνων εργοδοτών δηλώνει ότι προσφέρει στους εργαζομένους του κάποιο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα. Πρόκειται για ένα από τα πιο χαμηλά ποσοστά παγκοσμίως, στις χώρες που διεξάγεται η έρευνα.

  5. Το 40% των εργαζομένων ανησυχεί για την επάρκεια των συνταξιοδοτικών κεφαλαίων και το 42% συμφωνεί ότι δεν μπορεί να συγκεντρώσει τα απαραίτητα για τον βιοπορισμό του, η δημιουργία ενός σχετικού προγράμματος σύνταξης, αποτελεί μονόδρομο, για την ανάδειξη των παροχών ομαδικής ασφάλισης που προσφέρουν στους εργαζόμενους.

Η πλειοψηφία των εργαζομένων δήλωσε ωστόσο, ότι, πέρα από τις βασικές παροχές, θα τους ενδιέφερε ο εργοδότης να τους προσφέρει ένα ευρύτερο φάσμα πρόσθετων παροχών, από τις οποίες θα